fbpx

Kurumsal Verimlilik

Kurumsal verimlilik; bir kurumdaki toplam verimliliğe denir.
Kurumsal verimlilik artırmak öncelikle çalışanların verimliliğini artırmaktan geçer.
Kurumsal verimliliğin temelinde olumlu davranışlar vardır.
Personelin motivasyonu, iş tatmini, yardımlaşma, sadakat ve dayanışma bu davranışarın en önemlilerindendir.

KURUMSAL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Kurumsal verimliliği artırmak için alınması gereken temel tedbirleri şöyle sıralayabiliriz;

1-   İmalat üretimini ve hizmet üretimini kolaylaştırıcı tedbirler almak,
2-   Mal ve hizmetlerin maliyetlerini düşürücü tedbirler almak,
3-   Mal veya hizmet üretimini hızlandırıcı tedbirler almak,
4-   Kalifiye ve özverili elemanlar çalıştırmak.


KURUMSAL VERİMLİLİĞİ KOLAYLAŞTIRICI FAKTÖRLER
Kurumsal verimliliği kolaylaştırıcı nitelikteki faktörleri şöyle sırlayabiliriz;

1-  Ürün ve hizmetlerin çeşitliliği artırılmalıdır,
2-  Teknolojik ve bilimsel gelişmeler takip edilmeli ve uyum sağlanmalıdır,
3-  Bilgi ve iletişim teknolojileri etkin olarak kullanılmalıdır,
4-  Ürün ve hizmetlerin sunumu ve pazarlanması amacıyla kurulan dağıtım kanallarına önem verilmelidir.

Study in Turkey /></a>		  </div>
		  	
			<div class=