fbpx

Kurumsal Planlama Nedir?

Kurumsal Planlama; kurumsal faaliyetleri planlama işlemine denir.
Kurumsal Planlama; kurumsal faaliyetleri amaç ve hedefler doğrultusunda akılcı bir şekilde planlama ve programlama faaliyetlerine denir.

KURUMSAL PLANLAMANIN AŞAMALARI
Kurumsal Planlamanın aşamalarını şöyle sıralayabiliriz;

1- Kurumsal planlama ile ilgili ihtiyaçları tesbit etmek,
2- Belirlenen ihtiyaçları sıraya koymak,
3- Yıllık ihtiyaçlar için plan hazırlamak,
4- Planlamaya yönelik programları ve projeleri hazırlamak,
5- Planlamanın bütçe ile entegrasyonunu sağlamak,
6- Planlamayı uygulamak.

Study in Turkey /></a>		  </div>
		  	
			<div class=